Kontrola SW

Porovnání stávajícího SW s originálem. Určení zda je daný SW korektní a určený pro kontrolovaný automobil nebo stroj.