Mobilní mechanik pro stavební stroje pro USA
Chceš se i ty podílet na rozvoji naší společnosti v USA?
Staň se součástí firmy s celosvětovým obratem převyšujícím 0,5 mld. Kč ročně.
Máš vztah ke stavební technice a zemědělským strojům a jsi technicky zdatný? Nebojíš se vystoupit ze
svojí komfortní zóny?
Využij jedinečnou příležitost - právě hledáme nové kolegy na pozici Mobilní mechanik pro stavební stroje
pro USA.
Jaká bude náplň tvojí práce?
převážně SW úpravy stavební techniky, zemědělské techniky a příležitostně osobní vozy
realizace zakázek v terénu i u dealerů
samostatná práce s flashovacími zařízeními a diagnostikami
vykonávání práce zadávané obchodníkem/manažerem prostřednictvím CRM a google kalendáře
technická realizace vlastních zakázek
práce s interním zakázkovým systém
Místo výkonu práce – po dobu zaškolení (přibližně půl roku) ČR, po zaučení USA (přesné místo dle
potřeby/dohody).
Čím nás zaujmeš?
zkušenostmi jako mechanik stavební techniky nebo zemědělských strojů, případně jako autotronik/čka
nebo automechanik/čka
zájmem o technické věci
kladným vztahem k elektronice a technice
rád/a jezdíš a nevadí ti překonávat dlouhé vzdálenosti za volantem
znalostí angličtiny
Co nabízíme?
práci na hlavní pracovní poměr
práce v mladém kolektivu ve firmě s celosvětovým dosahem
motivační systém finančního ohodnocení
roční bonus
odpovídající nástupní mzdu
podrobné zaškolení na centrále v ČR
zaměstnanecké benefity, 5 týdnů dovolené (pro zaškolení v ČR)
mobil, notebook, firemní vůz s možností využití i k soukromým účelům
veškeré technické vybavení potřebné pro činnost
Před odjezdem do zahraničí zajistíme intenzivní kurz angličtiny. Pro působení v USA zařídíme a uhradíme
náklady na potřebná povolení k pobytu – pracovní víza na 5 let (následně je možné žádat o zelenou kartu).
Dále uhradíme mnoho nákladů spojených s dopravou a pobytem v USA (letenky, ubytování, příspěvek na
stravování, cestovní pojištění a další). Při pobytu v USA navíc může zaměstnanec čerpat 6 týdnů
dovolené/rok. Vše dle předem stanovených a jasně daných pravidel.
Po celou dobu pobytu je zaměstnanci k dispozici podpora nejen centrály sídlící v Jihlavě, ale zejména česky
mluvícího regionálního manažera žijícího v USA.

Mobile Mechanic for Construction Machinery for USA
Do you want to play a part in the development of our company in the USA?
Be part of a company with a global turnover of more than 0.5 billion CZK per year.
Do you have a relationship with construction and agricultural machinery and are you technically proficient? You're not afraid to step out of the
your comfort zone?
Take advantage of a unique opportunity - we are currently looking for new colleagues for the position of Mobile Mechanic for Construction Machinery
for the USA.
What will your job entail?
Mainly SW modifications to construction equipment, agricultural equipment and occasionally passenger vehicles
completing jobs in the field and at dealerships
Working independently with flash equipment and diagnostics
Performing work assigned by the dealer/manager via CRM and google calendar
technical execution of own orders
working with the internal ordering system
Place of work - during training (approximately half a year) Czech Republic, after training USA (exact location according to
if needed/agreed).
What makes us interesting?
Experience as a mechanic of construction equipment or agricultural machinery, or as an auto technician
or car mechanic
interest in technical matters
a positive attitude towards electronics and technology
you like driving and don't mind covering long distances behind the wheel
knowledge of English
What do we offer?
a job on a permanent basis
working in a young team in a company with a global reach
motivational financial compensation system
annual bonus
adequate starting salary
detailed training at the headquarters in the Czech Republic
employee benefits, 5 weeks of vacation (for training in the Czech Republic)
mobile phone, laptop, company car