Naše pole 2016

Zveme vás na návštěvu naší expozice na zemědělské výstavě naše pole 2016 ve čtvrtek a pátek (9. - 10.6.) v Nabočanech