Článek v Moderní mechanizace v polnohospodářství

Přepiš článku: 

Střední odborná škola technická Galanta ve spolupráci se Slovenskou zemědělskou univerzitou v Nitře a společností AgroEcoPower zorganizovala pro své žáky ukázku zvyšování výkonu motoru a jeho následnou kontrolu. Cílem bylo zpestřit a zatraktivnit vyučování a přiblížit žákům zemědělskou techniku.

Traktory John Deere si na motorové brzdě vedly velmi dobře - výrobcem deklarovaný výkon dodrželi i po 10-ti letech provozu, Konkrétně model 8245R z roku 2011 po 7 200 Mth dosáhl o 2 koně většího výkonu než je deklarovaných 245 PS.

Model 8285R z roku 2013 po odjetých 6500 Mth ukázal na motorové brzdě 283 koní, což je o 2 koně méně než deklarovaný výkon 285 PS.

Žáci měli možnost se seznámit v teoretické části s činností motorů moderní traktorové techniky a s konstrukcí řídících jednotek. Následně byla provedena zkouška optimalizovaného výkonu motoru na mobilní motorové brzdě, kterou provedla firma Agroecopower.

Na Střední odborné škole Galanta pod vedením ředitelky Ing. Beáty Kissové v současnosti studuje asi 400 studentů maturitních i nematuritních oborů mechanik mechatronik, autoopravář, strojírenská výroba, zemědělská výroba a v našem časopisu pravidelně propagovaný obor agromechanizátor. Škola připravuje žáky na praktický život i formou duálního vzdělávání či pravidelnými praxemi v podnicích.

Středoškolští učitelé mě jako správní hostitelé provedli areálem školy a odbornými učebnami. A mají být na co hrdí! Nachází se zde moderně vybavené učebny, například s testováním hydraulických a pneumatických prvků na modelu renomované značky Festo, na kterém si prakticky mohou ověřit svůj nafogramovaný návrh.

V areálu školy se nachází i stanice emisní kontroly, autoškola, svářečská škola a nejnovější budova Centra odborného vzdělávání pro mechanizaci v polnohospodářství, kde zvyšování výkonu motoru probíhalo. Školu podporuje možností praktické výroby a darováním učebních pomůcek, včetně elektrických aut, nedaleká trnavská autornoblika.

Marián Kukuča
Moderní mechanizace v polnohospodářství