Čištý DPF - základ správně fungujícího stroje

Prevencí šetříte!

Bývá zvykem, že člověk semtam nechává své povinnosti na poslední chvíli. Není to ovšem vždy žádoucí, zvlášť co se údržby techniky týče.

Řešení systémů na snižování emisí je nedílnou součástí moderní techniky a zároveň i každodenního života servisních techniků i provozovatelů. Kontrolka znaku DPF nebo AdBlue je noční i denní můrou snad každého majitele stroje tímto systémem vybaveným. Nejenže přicpaný DPF negativně ovlivňuje chod motoru, zároveň vás může nepříjemně překvapit v sezoně. Co ovšem můžete udělat pro to, aby vás nezaskočil nouzový režim v nejnevhodnější dobu? Prevence!

Firma AGROECOPOWER nabízí čištění DPF (FAP) a SCR katalyzátorů unikátním přístrojem Flash Cleaner Machine. Jedná se o čištění mokrou cestou, kdy dochází k proplachu filtru pomocí tlaku a proudu vody. Můžete se ovšem ptát – však mi stroj regeneruje. To je samozřejmě pravda, regenerace ale nikdy není 100% a dochází k postupnému zanesení DPF nespálenými částicemi. To následně vede k postupnému ucpávání až do fáze nouzového režimu.

Jaký je tedy celý postup čištění?

DPF přijde k nám na firmu, technik opticky zkontroluje celistvost vložky uvnitř filtru pomocí kamery. Jestliže zjistí, že je vložka poškozená, čištění se nezahajuje, protože je filtr nutno vyměnit. Pokud není vložka poškozená, aplikuje technik enzymy pro uvolnění usazené vrstvy. Po uvolnění vloží filtr do přístroje, připojí pomocí speciálních přípravků a vzduchem zkontroluje průchodnost. Na základě tohoto parametru dojde k nastavení programu čištění. Standardně je nastaveno 6 vodních impulzů se stálým proplachem.  Samotné čištění trvá přibližně půl hodinu, nejdéle ovšem trvá finální fáze čištění – vysoušení. Dle velikosti a typu filtru trvá vysoušení 1-5hodin. Následně dochází k dočištění obalu filtru, zabalení a expedici vč. certifikátu o hodnotách před a po vyčištění.

A co SCR katalyzátory?

Jak dochází k zanesení SCR katalyzátorů? Může za něj močovina. Časem dojde k její krystalizaci a tím se může systém zanést. Rozdíl oproti čištění DPF je v tom, že je v celém procesu vynechána fáze tlakového proplachu a nechává se filtr pouze proplachovat proudem vody. Zbytek postupu je stejný jako u DPF.

Jak tedy přistupovat k prevenci? Jednoduše! Při servisu stroje si zažádejte o vyčištění DPF nebo SCR. Předejdete tím zbytečnému stresu a ztrátě peněz.

Jak se říká – lepší dvakrát vyčistit, nežli v sezóně stát.

Za firmu AGROECOPOWER

Marek  Valentíny

Bližší info:

www.dpf-agro.cz

www.dpf-xtuning.cz

www.dpf-truck.cz

www.agroecopower.cz